Kartor

Här finns en karta att ladda ner som visar Östersunds placering i Europa.
Kartan finns i två versioner – en med engelska och en med svenska landsnamn.
Europakarta - svensk text

Här finns en illustration av Östersund och Jämtland på ett utsnitt av jordklotet att ladda ner. Bilden är framtagen efter ett förslag som en av våra besökare skickade in. Om du också har förslag eller synpunkter, fyll i formuläret via länken nedan.

Jordglob med Sverige, Jämtland och Östersund i fokus. Svensk text
Kartan finns i två versioner – en med engelska och en med svenska landsnamn.