Kartor

Här finns en karta att ladda ner som visar Östersunds placering i Europa.
Kartan finns i två versioner – en med engelska och en med svenska landsnamn.

 

 

Europakarta - svensk text