Typografi

De två typsnitt som finns i den grafiska profilen är Isodora Sans och Open Sans Light. Här ser du hur de kan användas i exempelvis en annons.

Kontakta oss om du vill använda typsnittet.

Exempel på användning av typografi