Typografi

De två typsnitt som finns i den grafiska profilen är Isidora Sans och Open Sans. Här ser du hur de kan användas i exempelvis en annons.

Kontakta oss om du vill använda typsnittet.

Typografiexempel