Silhuetten

Silhuetten kan fyllas med text, färg eller bild. Den följer samma linje som pulsen och visar kombinationen av stad och fjäll.