Texter

Behöver du hjälp och inspiration för att skapa dina egna budskap? Här finns både fakta om Östersund och exempel på texter där vi berättar vilka vi är och hur vi lever våra liv i Östersund. Texterna har olika målgrupper i åtanke. Tonen är enkel och rak. Känn dig fri att använda det som passar i ditt sammanhang, lyft ut, bygg på eller justera!

Beskrivande texter om Östersund

Här finns texter som vi hoppas ska hjälpa dig att beskriva Östersund beroende på vem du kommunicerar med. Texterna är indelade i tre längder och riktar sig till fem olika målgrupper samt en mer generell text.

Östersund är staden i Jämtland. Här får du det bästa av två världar – stadens puls och närheten till fjällen.

Vintertid kan du åka skidor (i stan finns både skidbackar och välpreparerade spår), ta en skridskotur på Medvinden eller solbada på Vinterparkens ”playa”. På sommaren kan du strosa, paddla kajak eller cykla i våra fina omgivningar, fiska i sjöar och älvar eller ta en dagstur i fjällen. Söker du mer spänning kan du alltid testa adrenalinfylld downhill, klättring eller wakeboard.

Är du i stan rekommenderar vi ett besök på någon av de levande innergårdarna. Där finns det massor av trivsamma restauranger, kaféer och kulturupplevelser. Extra stolta är vi över våra jämtländska mathantverkare som har prisats otaliga gånger för sin gastronomi. Sedan 2010 är vår region utsedd till UNESCO Creative City of Gastronomy – något vi är ensamma om i Sverige. Passa också på att njuta av Jamtlis och Nationalmuseums spännande utställningar.

Östersund är dessutom en riktig evenemangsstad. Året om kan du uppleva elitidrott och andra häftiga nationella och internationella evenemang på stadens olika arenor. Här har vi också Storsjöyran – Sveriges äldsta stadsfestival.

Östersund är en stad som växer, både i befolkning och i antal företag. Etableringstrycket är högt och framtidstron är stor. Det finns gott om innovativa företag, internationella forskningsprojekt och eldsjälar som vågar tänka nytt. På Mittuniversitetet finns ett levande campus med spännande utbildningar, innovation och forskning.

Välkommen hit du också! Och när du är här; glöm inte att stanna upp, andas in och bara njuta av våra fantastiska vyer över Storsjön och fjällen.

Östersund is the main city of Jämtland. You’ll get the best of two worlds here – the buzz of the city and close proximity to the mountains.

In the winter you can go skiing (the city has ski slopes and well-groomed cross-country skiing trails), go ice-skating on Medvinden or sunbathe at Vinterparken, the city’s winter beach. In summertime you can stroll around town, go kayaking or cycling in the beautiful surroundings, go fishing in lakes and rivers or go for a day trip to the mountains. If you are more of a thrill-seeker, you can always try out exhilarating downhill skiing, climbing or wakeboarding.

If you’re in the city centre, we recommend a visit to one of the vibrant city courtyards. You’ll find loads of cosy restaurants, cafés and cultural experiences tucked away there. And we’re especially proud of our Jämtland food artisans who’ve won no end of awards for their gastronomy. In fact, our region has been a UNESCO Creative City of Gastronomy since 2010 – the only place in Sweden with this honour. Finally, don’t miss out on the intriguing exhibitions at Jamtli and the Nationalmuseum.

Östersund is also a real city of events. At any time of the year you can enjoy elite sports events and other fabulous national and international events at the city’s various arenas. We are also the hosts of Storsjöyran – the oldest city festival in Sweden.

Östersund is a city of growth, both in population and the number of companies. Businesses are relocating here at a pace, and optimism about future is palpable. There are plenty of innovative companies, international research projects and passionate enthusiasts who dare to think differently. Mid Sweden University’s vibrant campus is home to exciting education programmes, innovation and research.

We can’t wait to welcome you too. And while you’re here, don’t forget to pause, take a breath and simply delight in our fantastic views of Storsjö lake and the mountains.

Östersund är staden i Jämtland. Här får du det bästa av två världar – stadens puls och närheten till fjällen.

Vintertid kan du åka skidor (i stan finns både skidbackar och välpreparerade spår), ta en skridskotur på Medvinden eller solbada på Vinterparkens ”playa”. På sommaren kan du strosa, paddla kajak eller cykla i våra fina omgivningar, fiska i sjöar och älvar eller ta en dagstur i fjällen. Söker du mer spänning kan du alltid testa adrenalinfylld downhill, klättring eller wakeboard.

Är du i stan rekommenderar vi ett besök på någon av de levande innergårdarna. Där finns det massor av trivsamma restauranger, kaféer och kulturupplevelser. Extra stolta är vi över våra jämtländska mathantverkare som har prisats otaliga gånger för sin gastronomi. Sedan 2010 är vår region utsedd till UNESCO Creative City of Gastronomy – något vi är ensamma om i Sverige. Passa också på att njuta av Jamtlis och Nationalmuseums spännande utställningar.

Östersund är dessutom en riktig evenemangsstad. Året om kan du uppleva elitidrott och andra häftiga nationella och internationella evenemang på stadens olika arenor. Här har vi också Storsjöyran – Sveriges äldsta stadsfestival.

Och kanske viktigast av allt. Glöm inte att stanna upp, andas in och bara njuta av våra fantastiska vyer över Storsjön och fjällen. Välkommen till Östersund du också!

Östersund är staden i Jämtland. Här har vi det bästa av två världar – stadens puls och närheten till fjällen.

Vintertid kan vi åka skidor (i stan finns både skidbackar och välpreparerade spår), ta en skridskotur på Medvinden eller solbada på Vinterparkens ”playa”. På sommaren kan vi strosa, paddla kajak eller cykla i våra fina omgivningar, fiska i sjöar och älvar eller ta en dagstur i fjällen. Söker vi mer spänning kan vi testa adrenalinfylld downhill, klättring eller wakeboard.

Inne i stan har vi flera levande innergårdar, med massor av trivsamma restauranger, kaféer och kulturupplevelser. Extra stolta är vi över våra jämtländska mathantverkare som har prisats otaliga gånger för sin gastronomi. Sedan 2010 är vår region utsedd till UNESCO Creative City of Gastronomy – något vi är ensamma om i Sverige. Vi tycker också om att njuta av Jamtlis och Nationalmuseums spännande utställningar.

Östersund är dessutom en riktig evenemangsstad. Året om kan vi uppleva elitidrott och andra häftiga nationella och internationella evenemang på stadens olika arenor. Här har vi också Storsjöyran – Sveriges äldsta stadsfestival.

2023 kom Östersund på tredje plats när Sveriges Kommuner och Regioner mätte företagsklimatet i landets största kommuner. Vi har många innovativa företag och eldsjälar som vågar tänka nytt och Mittuniversitetet som bidrar med spännande forskning och ny kompetens. 2022 etablerade Synsam sitt nya produktions- och innovationscenter i stan och 2024 påbörjas bygget av EcoDataCenter, ett av landets största datacenter vars spillvärme ska användas till odling av mat. Här finns dessutom många färgstarka initiativ som jobbar hållbart, gränsöverskridande och mångkulturellt – som Spilloteket, Hej Främling och The Rockin Pots.

I Östersund hinner vi med både karriär och en aktiv fritid. Vi tycker om att vara utomhus och älskar att fjällvärlden bara är ett stenkast bort. Åre och Bydalen nås på en timme och vi hinner lätt med skidåkning eller fjällvandring samma dag som vi går på konsert eller teater. Vi har dessutom en levande, välmående landsbygd med gott om plats för det goda i livet.

Välkommen till Östersund du också!

Välkommen till Sveriges mest fjällnära universitet! Här får du det bästa av två världar –studentliv i stan och närheten till fjällen.

I Östersund kan du utan problem kombinera dina akademiska studier med en aktiv fritid. Vintertid kan du åka skidor (i stan finns både skidbackar och välpreparerade spår), ta en skridskotur på Medvinden eller solbada på Vinterparkens ”playa”. På sommaren kan du paddla kajak eller cykla i våra fina omgivningar eller ta en dagstur i fjällen. Söker du mer spänning kan du testa downhill, klättring eller wakeboard. Här finns dessutom ett av landets största klättergym med leder för både nybörjare och proffs.

Inne i stan har vi flera levande innergårdar – med massor av mysiga restauranger och kaféer – som blir naturliga samlingsplatser för stans studenter. Östersund är dessutom en riktig evenemangsstad som året om bjuder på elitidrott och andra häftiga nationella och internationella evenemang på stans olika arenor. Och så har vi såklart Storsjöyran – Sveriges äldsta stadsfestival.

Hälften av våra studenter väljer att bosätta sig här efter avslutade studier. Det är ett gott betyg på Östersund och på möjligheten att få jobb här. Vi har många innovativa företag, internationella forsknings­projekt och eldsjälar som vågar tänka nytt. Det ger en arbetsmarknad i ständig förändring med gott om karriärmöjligheter.

Välkommen du också!

Östersund är staden i Jämtland. Här får du och dina medarbetare det bästa av två världar – fantastiska tillväxtmöjligheter och tid till fritid.

Östersund är en stad som växer, både i befolkning och i antal företag. Etableringstrycket är högt och framtidstron är stor. 2023 kom Östersund på tredje plats när Sveriges Kommuner och Regioner mätte företagsklimatet i landets största kommuner. Det goda företagsklimatet präglas bland annat av en stark vilja att skapa tillväxt tillsam­mans.

Det finns gott om innovativa företag, internationella forskningsprojekt och eldsjälar som vågar tänka nytt. 2022 etablerade Synsam sitt nya produktions- och innovationscenter i stan och 2024 påbörjas bygget av EcoDataCenter, ett av landets största datacenter vars spillvärme ska användas till odling av mat.

På Mittuniversitetet finns ett levande campus med spännande utbildningar, innovation och forskning. Hälften av studenterna väljer att stanna och jobba i Östersund efter avslutade studier vilket visar på framtidstron och kompetensen på vår arbetsmarknad.

Som företagare har du tillgång till kom­munens Företagslots. Där får du hjälp med det mesta som behövs vid en nyetablering. Lotsen blir ditt bollplank och kan ge goda råd när du vill utveckla dina affärsidéer. Här finns helt enkelt alla möjligheter för ditt företag och för ditt kapital!

Som arbetsgivare vill du såklart ha medarbetare som mår bra – och för det finns alla förutsättningar i Östersund. Här är det nämligen lätt att kombinera ett kvalificerat och utvecklande jobb med en aktiv och återhämtande fritid. Dessutom är kommunikationerna goda till Stockholm, Umeå, Sundsvall, Trondheim och resten av världen.

Välkommen till Östersund!

Faktatexter om Östersund

Här har vi samlat en hel del fakta om Östersund, så att det ska vara enkelt för dig att få koll på läget. Saknar du någon information? Hör gärna av dig till oss, så ska vi göra vad vi kan för ta reda på svaret.

Östersunds kommuns befolkning har de senaste 10 åren ökat i snitt med 523 personer per år. Befolkningen i Östersunds kommun var 64 714 personer den 31 december 2022. Det innebar en ökning med 390 personer under 2022. Flyttnettot var +381 personer och födelsenettot var -13 personer. Det föddes 602 barn under 2022 vilket var 90 barn färre än under 2021. Antalet avlidna under året var 615 personer. 

Det är vanligast att flytta in till Östersunds kommun och ut ur Östersunds kommun inom åldersspannet 19 till 35 år, vilket beror på att förutsättningarna för att röra på sig då är som störst. Upp till 19 års ålder går de flesta i skolan på sin hemort och efter 35 års ålder har många människor stadgat sig med bostad, jobb och familj.  

Vart kommer alla ifrån?

Under 2023 har 91% flyttat till Östersund från andra kommuner i Sverige och 9% direkt från ett annat land. Cirka 35% av alla inflyttare kommer från andra kommuner i Jämtlands län.

Här hittar du mer statistik kring demografin
Befolkningsmängd
Befolkningsprognos
Befolkningsutveckling
Flyttströmmar

graf som visar folkökningen i östersund åren 2021, 2022 och 2023graf som visar folkmängden i östersund åren 2021, 2022 och 2023

Besöksnäringen är viktig för Östersund. Branschen omsätter ca 950 miljoner kronor och sysselsätter drygt 1055 årsverken.
Antalet gästnätter ökar stadigt för varje år (förutom under pandemin) ett tecken på att Östersund blir en ännu mer attraktiv plats att besöka. Totala antalet gästnätter 2022 uppgick till dryga 1.2 miljoner. Av dessa stod de kommersiella gästnätterna för 447 901. Icke-kommersiella gästnätter (besökare som bor hos släkt och vänner) uppgick till dryga 800 000 gästnätter.

Sommaren står för 45% av alla kommersiella gästnätter, vintern för 31 % och vår och höst tillsammans för 24%.
Hotellövernattningar står för hela 70 % av alla kommersiella gästnätter, övriga boendeformer för 30%. Snittbeläggningen på hotellen under 2022 låg på 62.7%

Den svenska marknaden står för 69 % av våra besökare och den norska marknaden för 21%, övriga besökare kommer t ex från Tyskland och Holland.
2/3 delar av alla besökare har Östersund som huvudmål för sin resa, övriga är på en rundresa med Östersund som ett av delmålen.
Stora reseanledningar under året är t ex Jamtli, vinterupplevelser, shopping och olika evenemang. Storsjöcupen, Storsjöyran, Jamtli Julmarknad och världscupen i skidskytte är några av de allra mest välbesökta evenemangen under året. Sommartid och under lovveckor kommer många barnfamiljer, under övriga året är det gott om affärsresenärer, evenemangsbesökare och par som reser utan barn för att shoppa, äta gott och besöka något evenemang.
Många av våra besökare upplever Östersund som välkomnande med en härlig atmosfär och familjevänligt.
En genomsnittlig besökare spenderar 2 838 kr per person och vistelse. Ser man till de olika nationaliteterna så spenderar den norska marknaden mest per person och vistelse.
Turistkronan fördelas så att boendet tar 27%, restaurang/café/nöje är den näst högsta utgiftsposten med 26%, shopping står för 17 %, aktiviteter och inträden står för 9 %, livsmedel för 14 % och transporter på destinationen (främst drivmedel) står för 6%.
Destination Östersund gör regelbundet gästundersökningar – kontakta oss gärna för mer detaljerad information om våra besökare.

Östersunds kulturliv spänner över olika konstarter. Här finns konst- och orkesterföreningar, teatersällskap, körer, musikband, spelmanslag och ateljéer, många med en blandning av amatörer och professionella utövare.

Muséet Jamtli rymmer såväl länsmuseum som friluftsmuseum. Det senare bjuder under sommarens historieland på rollspel som väcker historien och gårdarna till liv. Här finns också permanenta och tillfälliga utställningar. I samarbete med Nationalmuseum i Stockholm visar Jamtli också konst från Nationalmuseums samlingar. I Östersund finns också Stadsmuséet med utställningar om stadens historia, medan Ahlbergshallen som visar samtida konst.

Stadskärnan rymmer flera centralt belägna gallerier, liksom glashytta och keramikverkstäder. På Frösön finns Härke konstcentrum med ateljéer, utställningar, föredrag och kurser.

Storsjöteatern ligger centralt intill Stortorget. Där finns scener för teateruppsättningar, musikevenemang och stand up. Den lokala riksteaterföreningen Scenkonst Östersund är en av de större i landet och varje år visas flera av Riksteaterns uppsättningar.  Estrad Norr, en regional scenkonstverksamhet med kulturpolitiskt uppdrag, arrangerar musik-, dans- och teaterföreställningar runt om i länet. Föreningen Folkets hus anordnar konserter, föreställningar och dansbandskvällar.

Utöver de stora scenerna finns mindre arrangörer som Stuck On, Jazz i Jemtland och Klubb SAM som bjuder på livemusik i olika former. Strax utanför stan ligger folkhögskolan Birka, med utbildningar i klassisk musik, folkmusik, jazz och songwriting.

Östersunds bibliotek anordnar litterära evenemang, såsom författaraftnar och uppläsningar. I staden finns också två biografer, varav den ena, Bio Regina, drivs ideellt och visar europeisk kvalitetsfilm.

Många kulturutövare har påbörjat och utvecklat intresse och färdigheter i den kommunala kulturskolans verksamhet, som erbjuder kurser inom musik, dans, drama och bild. Den privata Jämtlands musikskola har verksamhet för både barn och vuxna, något som också gäller amatörteaterföreningen Östersunds teaterverkstad.  Scenkonstföreningen Undantaget skapar scenkonst i hela Jämtland.

Flera verksamheter inkluderar människor med olika bakgrund. Inom Estrad Norr finns Teater Barda, där skådespelarna består av personer med utvecklingsstörning eller ett psykiskt funktionshinder. En av stadens körer är den nationellt uppmärksammade The Rockin’ Pots. Den startades på en flyktingförläggning av den privata musikskolan. Idén är att använda körsång som medel för integration.

Sommarens största evenemang är musikfestivalen Storsjöyran. Där finns allt från smalare artister och uttryck till stora, internationella namn. Yran föregås av en veckas festligheter och öppna arrangemang. Vikingadramat Arnljot sätts varje sommar upp på Frösön, vid kompositören Wilhelm Peterson-Bergers hem Sommarhagen, som också går att besöka. Den årligt återkommande Östersunds bluesfestival går av stapeln slutet av oktober och bjuder på både nationella och internationella artister.

Östersund är i stark tillväxt. Under de senaste åren har invånarantalet ökat med i snitt 500 personer per år.

Jämtlands län tillhör de mest företagsamma regionerna i Sverige. Det märks också i Östersunds kommun med ca 6.000 företag. Förvärvsfrekvensen, andelen personer som förvärvsarbetar, ligger också högt i kommunen, 81,4 % under 2020 jämfört med rikets 78,3 %.

Östersund är tydlig centralort i regionen och en knutpunkt för handel, service och kommunikationer. Den offentliga sektorn är stark och näringslivet är differentierat med många små och medelstora företag. Strukturen gör kommunen mindre känslig för konjunktursvängningar. De vanligaste områdena att jobba inom är vård och omsorg, företagstjänster, statliga verksamheter, handel och utbildning.

I Östersunds kommun finns en stor landsbygd med starkt entreprenörskap, i synnerhet inom de gröna näringarna.

Östersunds kommun är den största arbetsgivaren. Bland de större företagen finns t ex Swedbank, Webhelp, Jämtkraft och H1 Communications.

Bygg- och fastighetsmarknaden är stark i Östersund med flera offensiva fastighetsutvecklande aktörer som bidrar till kommunens utveckling och expansion. Flera stora exploaterings- och utbyggnadsprojekt planeras under kommande år.

Det finns nyskapande co-workingmiljöer i Östersund som Gomorron Östersund, Norra Station, N1 och Workplace. Nya arbetshubbar planeras i Lit och Brunflo.

Många företag inom IT-branschen väljer att etablera sig och växa i Östersund. Attraktiva livs-, rekreations- och boendemiljöer lockar till inflyttning och skapar bra rekryteringsunderlag. Som exempel på större företagsetableringar den senaste tiden kan nämnas Synsam vilka bygger sitt nya fabriks- och innovationscenter på Frösön samt Woolpower som bygger sin nya fabrik i Torvalla.

Med över 40 statliga myndigheter representerade i länet, totalt drygt 3600 medarbetare, utgör dessa en stor potential. De 10 största har bildat ett myndighetsnätverk i Östersund – Myndighetsnätverket i Jämtland – och samverkar för att möta den expansion som de upplever.

Försvarsmakten kommer att etablera ny militär verksamhet i Östersund. Det finns planer för att bygga ett helt nytt kasernområde öster om staden och samtidigt utveckla övningsområdena Grytan och Dagsådalen.

För den som vill etablera och utveckla sitt företag i Östersund, erbjuder kommunens Näringslivskontor kostnadsfri företagslots och etableringsservice. Rådgivning för nyföretagare finns hos Nyföretagarcentrum.

Buerie båeteme Saepmese! Välkommen till Sameland! Nu är du i Åarjelsaepmie, den södra delen av samernas land Saepmie. Här är du mitt i en världsunik urfolkskultur med eget språk och näringar och traditioner du inte hittar någon annanstans.

Samernas namn på Östersund är Staare vilket kort och gott betyder ”staden”. Staden har alltid varit viktig för samer i regionen. Redan 1918 fick den en plats i den samiska historien då det första samiska landsmötet samlade samer från hela Saepmie här för att bland annat diskutera språkfrågan, bosättningar och andra samiska rättigheter. Staden som plats för mötet valdes tack vare dess strategiska belägenhet, möjlighet till att resa hit och dess möjlighet att husera många gäster. Redan då insåg man också den mediala möjligheten som ett möte i just Staare skulle innebära. Hundra år senare, 2018, genomfördes ”Staare 2018” där jubileumsveckan innehöll både föreläsningar, idrott och politiska diskussioner. Många av Staares invånare vittnade senare imponerat om det starka genomslag som den samiska närvaron skapade under jubileet.

I Staare bor förstås många samer, både med regionalt ursprung och inflyttade från andra platser. Den samiska närvaron syns bland annat genom verksamheter, evenemang och fysiskt på hus och skyltar. På flera byggnader i centrala staden kan man se ingjutningar av samer och samiska tecken. För att hylla den handel som alltid har skett mellan samer och stadsborna gjordes det till exempel en utsmyckning på det hus på Storgatan där Sundsvallsbanken, idag Nordea, senare flyttade in. Utsmyckningen finns kvar än idag och föreställer en same med en skogsfågel hängande över axeln. Kanske var han på väg för att byta den mot de saker han behövde?

Renskötseln är en stark kulturbärare i det samiska samhället och så även i regionen som inkluderar Staare. Här finns totalt 12 samebyar som bedriver sin verksamhet med utgångspunkt i fjällområdena men även i de mer östliga skogsområdena. Området kring Staare har alltid varit viktigt för renskötseln. Härigenom har flera viktiga flyttleder gått och så sent som för hundratalet år sedan kunde man vid rätt tid på året se stora renhjordar förflytta sig över isen i närheten av staden. Trakterna runt Staare är fina vinterbetesmarker för renarna, och än idag kan man se dem beta bara någon mil utanför stadens centrum. Staare är även ett administrativt centrum för de renskötande samerna från hela regionen som med jämna mellanrum samlas i Staare för att diskutera renskötselns och andra samiska förutsättningar och möjligheter.

Idag är staden fortfarande viktig som samiskt nav i regionen. Här finns redan idag viktiga, samiska institutioner och organisationer. Staaren tjïelte, Östersunds kommun, är sedan 2010 en samisk förvaltningskommun. Det betyder bland annat att kommunen är tvåspråkig, och att du därför kan tala både samiska och svenska i dina kontakter med kommunen. Med samiskt informations- och språkcentrum har myndigheten Sametinget sin lokala representation på Frösön men väntar samtidigt på att permanent och med hela staben få flytta till Staare. För detta ändamål kommer också det parlamentshus som Sametingets plenum 2019 beslutade om att byggas på Storsjöns strand nedanför Jamtli. När bygget är klart blir Staare ett administrativt men också samernas politiska centrum där viktig, samisk samhällsutveckling kommer att ha sin utgångspunkt.

I Staare finns också Stiftelsen Gaaltije som bedriver såväl samhällsutvecklande verksamhet som publik, bland annat genom det museum som är öppet för allmänheten och som med sina utställningar vill ge samernas perspektiv på samhället nu, tidigare och i framtiden. Stiftelsen Gaaltije är dessutom drivande i flera samhällsutvecklande processer, bland annat i ambitionen att etablera regionen som en internationellt känd urfolksregion med återkommande evenemang.

Även andra samhällsinstitutioner är viktiga för den samiska utvecklingen i regionen. Med syfte att stödja den samiska samhällsutvecklingen och tillgodose behovet av urfolks- och samisk kunskap har till exempel Mittuniversitetet tagit en ledande position i utvecklingen av ett samiskt utbildningscentrum.

I Staare och dess omkringliggande områden kan man höra de samiska språken talas. Allra vanligast är förstås det sydsamiska språket. Om du träffar någon på gatan som säger ”buerie biejjie” så vet du att den personen just sagt ”hej” till dig. Svara då gärna på samma sätt. Fördelen med det sydsamiska språket är att orden ofta uttalas precis så som de stavas.

Som samisk förvaltningskommun lyder Staaren tjïelte sedan början av 2000-talet under lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen innebär att samer ska ges möjlighet att använda sitt språk i kontakter med kommunen och att samer har rätt till en förskoleverksamhet och äldreomsorg som främjar nyttjandet av det samiska språket. Syftet med den nya lagstiftningen är att skapa en bättre grund för urfolket samernas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige och i Staare. Detta gäller särskilt barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket. De kommuner som ingår i det samiska förvaltningsområdet ska ge samerna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med samiska representanter i sådana frågor. Förutom Staaren tjïelte är även Straejmie/Strömsund, Krokomen/Krokom, Ååre/Åre, Bïerjen/Berg och Herjedaelie/Härjedalen samiska förvaltningskommuner. Med syfte att stärka strukturerna såväl i organisationerna som i dess aktiviteter har Staaren tjïelte, precis som de övriga kommunerna och region Jämtland-Härjedalen, anställt specifikt inriktade samiska strateger.

Källa: Gaaltije-saemien museume

Östersund är en universitetsstad och för många den perfekta student­staden som också fått nomineringen Året studentstad. Här finns Sveriges mest fjäll­nära universitet med ett stort utbud av program och kurser som kombineras med ett rikt liv vid sidan av studierna. Universitetet betyder mycket för Östersund och regionen då det bidrar till vår identitet och att säkra kompetensförsörjningen. Mittuniversitetet växer i popularitet och med 3000 studenter på Campus så sätter studentlivet prägel på stan och skapar inflytt, puls, energi och engagemang.

En undersökning visar att det främsta skälet till att studenterna väljer Östersund som studieort är Mittuniversitetet och utbildningen i sig följt av natur, friluftsliv och skidåkning. Majoriteten av studenterna vill gärna stanna i Östersund efter att de är klara med sina studier och för Mittuniversitetet som helhet stannar ungefär hälften kvar två år efter avslutade studier. Många tycker även att det i Östersund och regionen finns en intressant arbetsmarknad kopplat till deras egen utbildning.

Mittuniversitetet har åtta olika forskningscentrum som fungerar som spjutspetsar för våra profilområden, men också som arenor för samverkan med finansiärer och andra intressenter. Läs mer: https://www.miun.se/Forskning/forskningsmiljoer/forskningscentra/

Mittuniversitetet erbjuder attraktiva utbildningar inom flera olika ämnen, med särskild spets mot forskningsområden som bland annat sportteknologi, turism och friluftsliv, vintersport samt risk och krishantering. Nationellt vintersportcentrum och Riksidrottsuniversitet är också framgångsrika delar som profilerar såväl universitetet som staden och regionen. Östersund har starka utbildningar som finns här sedan länge: Socionomutbildningen och Sjuksköterskeutbildning Dessutom finns en lite nyare väldigt attraktiv utbildning i Psykologprogrammet.

 

Sammanfattningsvis om Mittuniversitetet

 • Två campusorter
 • 575 kurser
 • 60 utbildningsprogram på kandidatnivå
 • 55 utbildningsprogram på magister- och masternivå
 • Cirka 20 000 studenter (varav cirka 6 000 på campusutbildningar med jämn fördelning mellan Östersund och Sundsvall, resten läser distansutbildningar)
 • 170 forskarstudenter
 • 90 professorer
 • Universitetet bidrar till inflyttning, föryngring och en högre utbildningsnivå i kommunen än i angränsande kommuner
 • Bidrar till kompetensförsörjningen i regionen och bidrar till att våra företag kan fortsätta utvecklas
 • Bygger stadens varumärke på bästa tänkbara sätt
 • Lockar högutbildade och forskare till våra innovativa forskningsprojekt
 • Är en stark anledning till att människor väljer att flytta till Östersund
 • Är en stor och viktig arbetsgivare som sysselsätter runt 450 personer på campus
 • 1 miljard kronor i omsättning

(Källa: https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/universitetet/)

 

Östersund är en erkänd evenemangsstad. Med de stora evenemangen ökar Östersunds attraktionskraft och det skapar en stolthet hos oss som bor här. Stora evenemang ger tillfällen att positionera Östersund på den nationella och internationella arenan så att fler besökare, företag och investerare upptäcker vår stad. I Östersund finns många eldsjälar inom såväl idrott och kultur som driver och arrangerar många stora och små evenemang.

Evenemang som attraherar besökare och deltagare utifrån bidrar positivt till en ökad turistekonomisk omsättning genom att dessa personer bor på hotell, shoppar och äter på våra restauranger. Detta i sin tur bidrar bland annat till fler arbetstillfällen. Evenemang kan även hjälpa till så att vi får en jämnare fördelning av gästnätter över året.

Östersund, stor arrangör av evenemang

Östersund har tidigare stått som arrangör för två VM i skidskytte och flera världscuper i både längdskidor och skidskytte. Inom curling har vi arrangerat VM i mixed double och veteraner, ett EM både för herrar och damer och ett junior-VM. Och i januari 2023 genomfördes ett damjunior-VM i ishockey. Östersund har också arrangerat SM i en mängd olika grenar som till exempel enduro, mountainbike, pistolskytte och bordtennis för veteraner.

Östersund är en ledande stad inom Parasportevenemang genom att våra arenor – Östersunds arena och Skidstadion – håller hög internationell standard gällande tillgänglighet. Det har bland annat resulterat i en kvalturnering till OS i parahockey och VM i både skidskytte och längdskidåkning.

Här finns också evenemang inom motorsport, exempelvis en av världens största snöskotertävlingar, Arctic Cat Cup, som genomförs årligen i Östersund. En annan stor motortävling är  Gymkhana Drifting  som genomförs vartannat år med ca 10 000 åskådare  på vår skidstadion.

Ett mycket viktigt återkommande evenemang är Storsjöcupen som från sin start på 70-talet vuxit från en liten lokal fotbollsturnering till en av Sveriges största fotbollsturneringar för ungdomar. 2024 var över 500 lag anmälda, varav majoritet kom från Norge. På plats fanns även lag från bland annat Mexico, Argentina och Mongoliet.

Vi är inte bara duktiga på idrott  utan har även stått som värd för Melodifestivalen och vi är också är ett givet stopp för olika turnéer, som exempelvis Jonas Gardell, Mia Skäringer och Joe Labero och Bo kaspers Orkester samt vår egen Bluesfestival. Dessutom visar Storsjöteatern ett antal av Riksteaterns uppsättningar. Läs mer under avsnittet ”Kulturen i Östersund”.

En oerhört viktig aktör är Storsjöyran. Sveriges äldsta och en av de största årligt återkommande musikfestivalerna. Yran har genom åren lyckats med konststycket att vara globalt lokalt.

Kommunens roll i evenemangsfrågorna

Östersunds kommun gör stora satsningar för att vi ska evenemang ska arrangeras här. Kommunen erbjuder evenemangslots, möjlighet att få ekonomisk stöttning och arenor, som till exempel Östersund arena, Skidstadion och Sporthallen. Det finns även evenemangsarenor som drivs av privata aktörer i Östersund, som Storsjöteatern och Folkets hus.

Ryggraden i vår internationella evenemangsutveckling har varit skidskyttet där vi sedan början av 2000-talet årligen arrangerat Världscupspremiärer i. 2008 genomfördes ett VM här och glädjande nog ännu en gång under 2019. Nu siktar vi mot ett VM 2031.

Östersund – enda regionen i Sverige som blivit utsedd till UNESCO Creative City of Gastronomy.

Lång text:

Östersund och Region Jämtland Härjedalen är UNESCO Creative City of Gastronomy. Vi fick utmärkelsen år 2010, av UNESCO-nätverket Creative Cities Network (UCCN), och är hittills den enda regionen i Sverige som har fått den. Gastronominätverket som idag består av 49 städer från hela världen. Utöver gastronomi så kan städer även vara medlem inom andra kulturgenrer som till exempel musik, litteratur och design. Totalt är det 286 från hela världen som är med i nätverket.

Det säger en hel del om våra snillrika matkreatörer och vårt fantastiska mathantverk. Det säger inget mindre än att vi är Sveriges mest smaksäkra region!

Vi utsågs till UNESCO Creative City of Gastronomy eftersom vi jobbar aktivt och långsiktigt med småskaligt mathantverk. Det har gett oss spetskompetens inom området. Här finns en stark tradition av att koppla samman mathantverket med vårt vackra kulturlandskap, vår rika kulturhistoria och vår rena natur. Andelen ekologiska jordbrukare och råvaruproducenter är dessutom hög i jämförelse med övriga Sverige.

Grundbulten i vårt mathantverk är alla entusiastiska och matintresserade människor i regionen; lantbrukare, kockar, krögare och kulinariska entreprenörer. De bildar ett kreativt kluster för erfarenhetsutbyte och inspiration. En annan viktig drivkraft är vårt nationella centrum för mathantverk, Eldrimner, som erbjuder kunskap, stöd och inspiration till regionens, landets och Nordens kockar och småskaliga matproducenter.

Utmärkelsen UNESCO Creative City of Gastronomy, och det stora nätverk som vi får tillgång till via UCCN, ger regionens matproducenter fantastiska möjligheter. Här följer några exempel på allt som har hänt sedan 2010:

 • Över 40 mat- och kulturföretag i regionen har deltagit på olika typer av studieresor, bland annat till Norge, Spanien, Italien, Brasilien och USA.
 • Drygt 20 företag har tagit emot studiebesök eller anordnat workshops, festivaler och andra evenemang inom ramen för UCCN.
 • Ett 60-tal studenter och lärare har deltagit i olika Erasmusutbyten för att bredda sin kunskap inom mathantverk.
 • Östersund har, tillsammans med fem städer från olika europeiska länder, drivit projektet Youth for food som ska motivera unga att arbeta inom jordbruk, restaurangnäring och matfördelning.
 • Mittuniversitetet har startat den internationella gastronomiutbildningen Food City Design, ett unikt samarbete mellan Miun, universiteten i Parma, Alicante och Bergen samt UNESCO:s nätverk av kreativa städer.
 • 2016 stod Östersund värd för UCCN:s årsmöte och tog då emot 270 internationella delegater från 50-tal länder som bland annat fick uppleva en gastronomi- och kulturvecka. Årsmötet blev en succé och vi belönades med Svenska Unescopriset 2017.
 • 2018 togs beslut om en regional matstrategi för hur vi gemensamt ska jobba med gastronomi som drivkraft för regionens utveckling och tillväxt.
 • Fyra år i rad har Östersund anordnat Eat Art Festival, en korskulturell kulturfestival med fokus på ren och hållbar mat.
 • Under fyra år har en skördefestival anordnats där lokala lantbrukare öppnar sina gårdar för besökare och erbjuder försäljning av lokalt mat- och konsthantverk.
 • Under 2020 och 2021 delfinansierade Östersunds kommun ett regionalt projekt med fokus på samisk mat i det offentliga köket.

Östersund är en plats för alla som älskar gastronomi och spännande matupplevelser. Här finns både kokkonst och lokalt tillverkade produkter – ost, korv, bröd, sylt och marmelad – av högsta kvalitet. Hit ska just du komma som vill uppleva den jämtländska smaken av ren, rättvis och riktigt god mat. Välkommen till Östersund och Region Jämtland Härjedalen, UNESCO Creative City of Gastronomy, Sveriges mest smaksäkra region.

10 miljoner gästnätter i länet (”Coronaåren” undantagna) bidrar till att mat från jord till bord och mat, kultur och turism i samverkan är starka drivkrafter för hållbar regional utveckling och för att stad och land utvecklas tillsammans.

Här finns ett axplock av Östersunds utbud av restauranger och caféer.

Mellanlång text:

Östersund och Region Jämtland Härjedalen är UNESCO Creative City of Gastronomy. Vi fick utmärkelsen år 2010, av UNESCO-nätverket Creative Cities Network (UCCN), och är hittills den enda regionen i Sverige som har fått den. Det säger en hel del om våra snillrika matkreatörer och vårt fantastiska mathantverk. Det säger inget mindre än att vi är Sveriges mest smaksäkra region!

Vi utsågs till UNESCO Creative City of Gastronomy eftersom vi jobbar aktivt och långsiktigt med småskaligt mathantverk. Det har gett oss spetskompetens inom området. Här finns dessutom en stark tradition av att koppla samman mathantverket med vårt vackra kulturlandskap, vår rika kulturhistoria och vår rena natur.

Grundbulten i vårt mathantverk är alla entusiastiska, kreativa och matintresserade människor i regionen; lantbrukare, kockar, krögare och kulinariska entreprenörer. En annan viktig drivkraft är vårt nationella centrum för mathantverk, Eldrimner, som erbjuder kunskap, stöd och inspiration till regionens, landets och Nordens kockar och småskaliga matproducenter.

Östersund är platsen för alla som älskar gastronomi och spännande matupplevelser. Här finns både kokkonst och lokalt tillverkade produkter av högsta kvalitet. Hit ska just du komma som vill uppleva den jämtländska smaken av ren, rättvis och riktigt god mat. Välkommen till Östersund och Region Jämtland Härjedalen, UNESCO Creative City of Gastronomy, Sveriges mest smaksäkra region.

Kort text:

Östersund och Region Jämtland Härjedalen är UNESCO Creative City of Gastronomy. Vi fick utmärkelsen år 2010, av UNESCO-nätverket Creative Cities Network (UCCN), och är hittills den enda regionen i Sverige som har fått den. Det säger en hel del om våra snillrika matkreatörer och vårt fantastiska mathantverk. Det säger inget mindre än att vi är Sveriges mest smaksäkra region!

Vi utsågs till UNESCO Creative City of Gastronomy eftersom vi jobbar aktivt och långsiktigt med småskaligt mathantverk. Grundbulten i mathantverket är alla entusiastiska, kreativa och matintresserade människor i regionen; lantbrukare, kockar, krögare och kulinariska entreprenörer. En annan viktig drivkraft är vårt nationella centrum för mathantverk, Eldrimner, som erbjuder kunskap, stöd och inspiration till regionens, landets och Nordens kockar och småskaliga matproducenter.

Östersund är platsen för alla som älskar gastronomi och spännande matupplevelser. Välkommen till Östersund och Region Jämtland Härjedalen, UNESCO Creative City of Gastronomy, Sveriges mest smaksäkra region.

Antal jobb har ökat i takt med befolkningsökningen. Många företag väljer att etablera sin verksamhet i Östersund och många befintliga företag expanderar, därför skapas många jobb just nu.

Vi har ett fyrtiotal statliga myndigheter i länet med sammanlagt cirka 3 600  anställda. Största arbetsgivarna är Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen. De största arbetsgivarna i länet och de privata arbetsgivarna hittar du här

Vård, omsorg och sociala tjänster står för drygt 20% av arbetstillfällena i kommunen. Näst största branschen är företagsnära tjänster med 14%. Handeln står för 10,2% av arbetstillfällena. 

Andelen högutbildade i Östersund var 2021 26%. Rikssnittet ligger på 27%

Arbetslösheten låg under 20234,7% i Östersunds kommun. Motsvarande siffra för riket var 6,7%.

Hyresnivåerna på ett kontor i A-läge ligger på 925 kr/kvm och till 1 800 kr/kvm
Hyresnivåerna på en butik i A-läge ligger på 1 000 kr/kvm och till 2 400 kr/kvm
Hyresnivåerna inom ett industriområde i A-läge ligger på 375 kr/kvm och till 825 kr/kvm

Industrimark
Planlagd industrimark finns i Torvalla. Kommunen ser just nu över tillgången på mer industrimark i hela kommunen. Om det finns intresse för industrimark kan du läsa mer här eller kontakta Mark och exploatering på Östersunds kommun.

Idag finns det nästan 36 000 bostäder i Östersunds kommun, varav ca 23 000 är flerbostadshus och 13 000 är småhus. De största fastighetsägarna är Östersundshem och Rikshem.

Det har byggts många bostäder i Östersund under de senaste åren. Byggandet tog fart omkring 2015 och låg på omkring 300 – 400 bostäder per år. Under 2020-2022 har det byggts kring 200 nya bostäder per år. De senaste åren har vi byggt mer flerbostadshus och mestadels med upplåtelseformen hyresrätter; 69 procent hyresrätter, 20 procent äganderätter och 11 procent bostadsrätter.

Byggandet ser ut att gå ner en del framöver.

Kommunens lediga småhustomter finner du på kommunens hemsida.
Det finns även privat tomtmark till salu i hela kommunen.

Planerade bostadsområden

 • Etapp 2 på Storsjö Strand. På grund av omvärldsläget med stigande byggpriser och osäkra leveranser är det i dagsläget osäkert när byggstarten av etapp 2 blir.
 • I området Blomstergården som ligger vid skidstadion planeras runt 500 bostäder. Etappvis utbyggnad kommer att ske och byggstart sker tidigast 2025. Detaljplanen har ännu inte har vunnit laga kraft.

Här finns mer information om kommande byggprojekt och satsningar och detaljplaner.

Förskolan och skolan i kommunen växer i takt med att vi blir allt fler. Förutom att vi bygger nytt, bygger vi också om befintliga lokaler för att få en modern lär- och arbetsmiljö för såväl barn/elever som våra medarbetare. 

Kö till förskola
Kön ser mycket olika ut i kommunområdena. Generellt erbjuds plats i någon av kommunens förskolor, senast inom 4 månader från det att man ansöker om plats på förskola.  

Lärartäthet i skolan (behöriga) 

Under 2022 var andelen behöriga lärare i kommunala skolor 68,2 procent. Rikssnittet låg samtidigt på 71,8 procent (gäller lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne.)  

Andel som klarar grundskolan 

Genomsnittet för samtliga skolor (kommunala + fristående) att ha uppnått gymnasiebehörighet vårterminen 2023 är 88,5  procent för Östersunds kommun. Rikssnittet var 85,2 procent. 

Här hittar du kommunens information om Barn och utbildning. 

Tåg
Det är enkelt att ta tåget till och från Östersund. Ungefärliga restider är:
Stockholm ca 5,5 tim
Sundsvall 2 tim
Trondheim ca 3,5 tim
Åre ca 1 tim

Flyg
Med SAS och BRA finns det ett stort antal avgångar till Arlanda och Bromma per vecka.
Det är också 10 avgångar till Umeå per vecka. Det finns också internationella flyg i form av charterflyg till bland annat Kreta, Kroatien och Gran Canaria. Under vinterhalvåret 23/24 går direktflyg från Köpenhamn.