Användningsvillkor: Siluetten

Vad kul att du vill använda siluetten! Det finns några förhållningsregler som vi vill att du har koll på och godkänner. Så läs igenom den här texten innan du börjar använda den.

Siluetten ska inte betraktas som en avsändare. Det ska alltså inte ersätta din organisations varumärke utan det ska framgå att du är avsändare till dina budskap.

Siluetten ska användas i sammanhang som stödjer Östersund på ett positivt och respektfullt sätt. Siluetten får därför inte användas i verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller förknippas med droger/brottslig verksamhet. Detsamma gäller för verksamheter vars företrädare förknippas med något av detta. Det får inte heller användas för politiska eller religiösa budskap. Bedömningen av om viss verksamhet faller in under de kriterier som uppräknas under denna punkt görs av Östersunds kommun och Destination Östersund.

Vi ser positivt på om du vill tillverka produkter som pryds av siluetten, men vi vill se och godkänna produkten innan den går till produktion. Kontaktuppgifter hittar du på ostersundspulsen.se. Östersunds kommun och Destination Östersund har rätten att säga neka produktion av produkter för försäljning om de anser att siluetten används på ett felaktigt sätt.