Användningsvillkor: Silhuetten

Vad kul att du vill använda silhuetten! Det finns några förhållningsregler som vi vill att du har koll på och godkänner. Så läs igenom den här texten innan du börjar använda den.

Silhuetten ska inte betraktas som en avsändare. Den ska alltså inte ersätta din organisations varumärke utan det ska framgå att du är avsändare till dina budskap.

Silhuetten ska användas i sammanhang som stödjer Östersund på ett positivt och respektfullt sätt. Silhuetten får därför inte användas i verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller förknippas med droger/brottslig verksamhet. Detsamma gäller för verksamheter vars företrädare förknippas med något av detta. Det får inte heller användas för politiska eller religiösa budskap. Bedömningen av om viss verksamhet faller in under de kriterier som uppräknas under denna punkt görs av Östersunds kommun och Destination Östersund.

Vi ser positivt på om du vill tillverka produkter som pryds av silhuetten, men vi vill se och godkänna produkten innan den går till produktion. Kontaktuppgifter hittar du på ostersundspulsen.se. Östersunds kommun och Destination Östersund har rätten att säga neka produktion av produkter för försäljning om de anser att silhuetten används på ett felaktigt sätt.