Användningsvillkor: Logotyp utan hjärtat

Vad kul att du vill använda logotypen! Det finns några förhållningsregler som vi vill att du har koll på och godkänner. Så läs igenom den här texten innan du börjar använda den.

Logotypen ska inte betraktas som en avsändare. Det ska alltså inte ersätta din organisations varumärke utan det ska framgå att du är avsändare till dina budskap. Logotypen ska inte vara en del av din organisations logotyp.

Logotypen ska användas i sammanhang som stödjer Östersund på ett positivt och respektfullt sätt. Logotypen får därför inte användas i verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller förknippas med droger/brottslig verksamhet. Detsamma gäller för verksamheter vars företrädare förknippas med något av detta. Det får inte heller användas för politiska eller religiösa budskap. Bedömningen av om viss verksamhet faller in under de kriterier som uppräknas under denna punkt görs av Östersunds kommun och Destination Östersund.

Vi ser positivt på om du vill tillverka produkter som pryds av logotypen, men vi vill se och godkänna produkten innan den går till produktion. Kontaktuppgifter hittar du på vår kontaktsida. Östersunds kommun och Destination Östersund har rätten att säga neka produktion av produkter för försäljning om de anser att logotypen används på ett felaktigt sätt.