Användningsvillkor: Östersundshjärtat & logo med hjärtat

Vad kul att du vill använda Östersundshjärtat! Det finns några förhållningsregler som vi vill att du har koll på och godkänner. Så läs igenom den här texten innan du börjar använda hjärtat.

Östersundshjärtat symboliserar platsen Östersund och ska inte betraktas som en avsändare. Det ska alltså inte ersätta din organisations varumärke utan det ska framgå att du är avsändare till dina budskap. Östersundshjärtat ska inte vara en del av din organisations logotyp.

Östersundshjärtat ska användas i sammanhang som stödjer Östersund på ett positivt och respektfullt sätt. Det får därför inte användas i verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller förknippas med droger/brottslig verksamhet. Detsamma gäller för verksamheter vars företrädare förknippas med något av detta. Det får inte heller användas för politiska eller religiösa budskap. Bedömningen av om viss verksamhet faller in under de kriterier som uppräknas under denna punkt görs av nyttjanderättsägarna (Grand North AB, Östersunds kommun, Svenska skidskytteförbundet och Destination Östersund AB).

Nyttjanderättsägarna kan neka det företag, den organisation eller förening fortsatt rätt att använda symbolen om de nyttjat Östersundshjärtat på ett felaktigt sätt. Nyttjanderättsägarna har då rätten att vidta åtgärder så att felaktigt nyttjande upphör. Om vidtagna åtgärder inte godtas av nyttjanderättsägarna har de rätt att förbjuda användningen av symbolen.

Vi ser positivt på om du vill tillverka produkter som pryds av Östersundshjärtat. Men vi vill se och godkänna produkten innan den går till produktion. Kontaktuppgifter hittar du på vår kontaktsida. Nyttjanderättsägarna har rätten att säga neka produktion av produkter för försäljning om de anser att Östersundshjärtat används på ett felaktigt sätt eller då det konkurrerar med exempelvis merchandiseförsäljning i samband med evenemang.